1-کدام انداک وضیفه ی تولید انرژی را دارد؟


2- 3مورد از شبا هت های  بین سلول جانوری و گیاهی را بنویسید؟


3-................واحد ساختار در بدن است.


4-منظور از نفوظ پذیری انتخابی چیست؟


5-کلنی را تعریف کنید.


6- 4بافت اصلی بدن را نام ببرید.


7-...................ها پروکاریوت هستند.


8-......................بسته بندی مواد را در سلول بر عهده دارد.


9-یوکاری یعنی.......


10-همه ی هسته ها.................و...................و..................دارند 


وگرنه.........................هستند.


11-کار غشا چیست؟تعریف کنید؟


12-غشا ار چه موادی درست شده است؟


13-کدام بافت جز بافت های پیوندی هست؟تاريخ : شنبه شانزدهم آذر 1392 | 22:5 | نویسنده : مهدی رنجبر |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.